Sigurnost

 
Pored toga što pomno biramo one sirovine koje su prošle sve zakonom određene provjere sastava i kvalitete, naši su gotovi proizvodi pod budnim okom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, kao mjerodavnog tijela koje nepristrano vrši ispitivanja u cilju njihove zdravstvene ispravnosti i sigurnosti za konzumaciju.
 
Analiza proizvoda provodi se na način da se svaki novi proizvod kontrolira tijekom dva tjedna svaki dan, nakon toga jedan mjesec jednom tjedno i zatim jednom mjesečno. Analiza proizvoda provodi se za svaki proizvod posebno.
 
Uzorkovanje se vrši bez najave mjesta, vremena i proizvoda u mjesečnoj dinamici, kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost manipulacije. Sve dosadašnje analize potvrdile su izvrsnost Rica proizvoda, a najprodavaniji ponosno nose plavu markicu sigurnosti BEZ GLUTENA Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.
 
Za određivanje glutena u hrani koristi se Romer Labs kit AgraQuant Gluten 12 Assay s kojim se gluten određuje u rasponu koncentracija od 4-200 mg/kg. Kit sadrži sve reagense i standarde potrebne za analizu. Na slikama u galeriji vidi se i sva ostala oprema i pribor koji je potreban za analizu, a to su mikropipete na stalku, zatim odgovarajući nastavci za mikropipete, epruvete.
 
Imunoenzimski ELISA test je biokemijska tehnika kojom se prisutni gluten u uzorcima hrane veže na specifična antitijela na stijenkama jažica, a vezani se gluten određuje dodavanjem enzimskog supstrata pri čemu se stvara obojeni produkt.
 
Nastali intenzitet boje proporcionalan je koncentraciji glutena u analiziranom uzorku, a mjeri se na fotometru pri 450 nm. Pločica sa jažicama u kojima je obojena otopina automatski se stavlja u instrument gdje se mjeri intenzitet boje što se vidi na ekranu. Koncentracija ukupnog glutena u uzorku određuje se na osnovu izmjerene apsorpcije uzorka u odnosu na apsorpciju standardne otopine poznate koncentracije.
 
Do današnjeg dana napravljeno je preko stotinu analiza različitih proizvoda iz RICA asortimana i gotovo su svi analizirani proizvodi bili manji od 4 ppm, u usporedbi s dozvoljenih 20 ppm.
 
Stoga možete biti apsolutno sigurni u ispravnost naših proizvoda i njihovu sigurnost za vaše zdravlje.
 
Birate i dalje bez glutena! Birajte i dalje RICU!